سه شنبه, 28 اردیبهشت,1400 - چهار شنبه, 29 اردیبهشت,1400 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل رسپینا لاهیجان

لاهیجان ، کیلومتر 3 جاده لنگرود ، هتل رسپینا
6,190,000 ریال
تا 23% تخفیف

4,800,000 ریال

هتل رسپینا لاهیجان

موقعیت رسپینا روی نقشه

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
یک تخته رویال رو به کوه یک تخته رویال رو به کوه 1 نفر
تا 23% تخفیف 6,190,000 ریال 4,800,000 ریال
دو تخته دابل استاندارد رو به محوطه دو تخته دابل استاندارد رو به محوطه 2 نفر
تا 28% تخفیف 10,075,000 ریال 7,340,000 ریال
دو تخته دابل استاندارد رو به کوه دو تخته دابل استاندارد رو به کوه 2 نفر
تا 34% تخفیف 10,080,000 ریال 6,750,000 ریال
دو تخته توئین رویال رو به محوطه دو تخته توئین رویال رو به محوطه 2 نفر
تا 28% تخفیف 11,780,000 ریال 8,530,000 ریال
دو تخته توئین رویال رو به کوه دو تخته توئین رویال رو به کوه 2 نفر
تا 18% تخفیف 11,780,000 ریال 9,710,000 ریال
سه تخته استاندارد رو به محوطه سه تخته استاندارد رو به محوطه 3 نفر
تا 34% تخفیف 13,400,000 ریال 8,920,000 ریال
سه تخته استاندارد رو به کوه سه تخته استاندارد رو به کوه 3 نفر
تا 23% تخفیف 13,400,000 ریال 10,450,000 ریال
سوئیت یک خوابه دو تخته جونیور رو به محوطه سوئیت یک خوابه دو تخته جونیور رو به محوطه 2 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 37% تخفیف 13,380,000 ریال 8,450,000 ریال
سوئیت یک خوابه سه تخته جونیور رو به محوطه سوئیت یک خوابه سه تخته جونیور رو به محوطه 3 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 38% تخفیف 16,700,000 ریال 10,400,000 ریال
سوئیت یک خوابه سه تخته جونیور رو به کوه سوئیت یک خوابه سه تخته جونیور رو به کوه 3 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 29% تخفیف 16,700,000 ریال 12,000,000 ریال
سوئیت یک خوابه چهار تخته  جونیور رو به محوطه سوئیت یک خوابه چهار تخته جونیور رو به محوطه 4 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 39% تخفیف 20,020,000 ریال 12,320,000 ریال
سوئیت دو خوابه چهار تخته استاندارد رو به محوطه سوئیت دو خوابه چهار تخته استاندارد رو به محوطه 4 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 38% تخفیف 21,680,000 ریال 13,450,000 ریال
سوئیت دو خوابه چهار تخته استاندارد رو به کوه سوئیت دو خوابه چهار تخته استاندارد رو به کوه 4 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 34% تخفیف 21,681,400 ریال 14,500,000 ریال
سوئیت دو خوابه چهار تخته رویال رو به محوطه سوئیت دو خوابه چهار تخته رویال رو به محوطه 4 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 39% تخفیف 23,520,000 ریال 14,490,000 ریال
سوئیت دو خوابه چهار تخته پرزیدنت رو به کوه سوئیت دو خوابه چهار تخته پرزیدنت رو به کوه 4 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 34% تخفیف 25,370,000 ریال 16,900,000 ریال
سوئیت دو خوابه شش تخته رو به کوه سوئیت دو خوابه شش تخته رو به کوه 6 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 34% تخفیف 28,320,000 ریال 18,800,000 ریال
هتل های نزدیک
شروع قیمت 2,750,000 ریال
لاهیجان- کیلومتر 4 جاده لنگرود- هتل البرز